eco-buzz logo
Climathon

Climathon

Inovacija je ključna za zaštitu okoliša u BiH, fokusirajući se na smanjenje CO2, razvoj obnovljivih izvora energije i održivi prijevoz, te promicanje održivosti kroz politiku i poslovne prakse.

Ena Porča

Founder

Zašto toliko insistiramo na inovacijama u svim sektorima Bosne i Hercegovine, a pogotovo u zaštiti njenog okoliša?

Proći ćemo kroz samo par primjera gdje inovacija igra ključnu ulogu i zapravo je nositelj razvoja i poboljšanja ovih sfera. 

Emisije CO2

Iako je postao buzz word, emisije CO2 i napori ka neutraliziranju emitiranja ovih čestica su surova realnost naše zemlje. Da bismo se suočili sa globalnom krizom, ali i svim izazovima koji su neposredno oko nas, ne samo da moramo smanjiti emisije ugljika, već se i prilagoditi mijenjajućem okruženju. Inovacija igra ključnu ulogu u ovom nastojanju, pružajući nove i poboljšane tehnologije i strategije za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i zaštitu našeg planeta, naših gradova i zdravlja svakog pojedinca.

Jedno od najvažnijih područja gdje je inovacija neophodna je u području obnovljive energije. Moramo se udaljiti od fosilnih goriva i preći na čiste, održive izvore energije poput energija sunca, vjetra i vode. Inovacije u ovim područjima, poput razvoja učinkovitijih solarnih panela i napretka u izgradnji turbina za vjetar, ključne su za poboljšanje obnovljive energije kako bi ona postala ekonomski isplativija i široko prihvaćena. 

Drugo područje gdje je inovacija ključna je u području održivog prijevoza. Električna vozila, hibridi i javni prijevoz su sve važne opcije za smanjenje naše ovisnosti o fosilnim gorivima i smanjenje našeg ugljičnog otiska. Ali trebamo nove i inovativne tehnologije da ove opcije učinimo još održivijima, poput napretka u tehnologiji baterija i stvaranja vodikovih ćelija za gorivo.

Slično tome, održiva poljoprivreda i prehrambeni sistemi su ključni za suočavanje s ekološkim izazovima. Tradicionalne poljoprivredne prakse mogu biti štetne za okoliš, a kao zemlja sa mnogo potencijala u ovom sektoru, trebamo pronaći inovativne načine za uzgoj hrane na održiviji način. Na primjer, vertikalni uzgoj, precizni ugoj i agrošumarstvo su sve obećavajući novi pristupi koji nam mogu pomoći da proizvodimo hranu dok istovremeno čuvamo okoliš.

Osim toga, trebamo ulagati u istraživanje i razvoj novih tehnologija koje će nam pomoći u prilagodbi utjecajima klimatskih promjena poput porasta razine mora, ekstremnih vremenskih uslova i nestašice vode. Inovacije u područjima poput zelene infrastrukture, otpornih zgrada i klimatski pametne poljoprivrede mogu nam pomoći da bolje zaštitimo naše zajednice i gospodarstvo od utjecaja klimatskih promjena.

Suočavanje s klimatskim promjenama i zaštita našeg planeta je složen i hitan zadatak koji zahtijeva inovativno razmišljanje i djelovanje. Moramo ulagati u nove i nastajuće tehnologije kako bismo smanjili naše emisije ugljika, prilagodili se mijenjajućem okruženju i osigurali održivu budućnost za sve, a čekanje nije opcija.

Inovacija nije ograničena samo na tehnologiju, već je potrebna i u svim aspektima ekologije, od politike i regulative do društvenog ponašanja i poslovnih praksi.

Na primjer, u pogledu politike i regulative, potrebni su nam inovativni pristupi kako bismo stvorili učinkovitije i efikasnije načine smanjenja emisija i promicanja održivosti. Cjenovna regulacija ugljika, na primjer, inovativna je politika koja može pomoći u smanjenju emisija stavljanjem cijene na ugljik i stvaranjem financijskih poticaja tvrtkama za smanjenje njihovog ugljičnog otiska.

U području poslovnih praksi, sve više i više kompanija u BiH usvaja održive poslovne modele i provodi ekološki prihvatljive politike. Iako smo još daleko od standarda koji se nalazi u zemljama Evropske Unije, ipak, sama svjesnost da je ovo put kojem se moraju okrenuti u neposrednoj budućnosti nam budi nadu i želju da im omogućimo lakšu traniziciju i damo veći poticaj pomoću regulativa i velikih ulaganja koja su posvećena ovim sektorima. Inovacije u održivim poslovnim praksama, poput kružne ekonomije, i jačih ESG ciljeva, mogu pomoći kompanijama da smanje svoj ekološki utjecaj i stvore ekonomske prilike.

Osim toga, ključno je promijeniti društveno ponašanje i stvoriti kulturu održivosti. Da bismo to postigli, trebamo inovativne i učinkovite načine kako bismo educirali i uključili javnost, poput kampanja na društvenim mrežama, inicijativa na lokalnoj razini i javno-privatnih partnerstava.

Inovacija je također potrebna i u području zaštite okoliša, kako bismo pronašli nove i inovativne načine zaštite ugroženih vrsta i njihovih staništa. Na primjer, potpomognuta reprodukcija i genetičko inženjerstvo mogu nam pomoći u očuvanju ugroženih vrsta, dok vraćanje prirode i obnova staništa mogu pomoći u zaštiti i obnovi ekosustava.

Ukratko, inovacija je ključna u svim aspektima ekologije, od tehnologije do politike, poslovnih praksi, društvenog ponašanja i zaštite okoliša. Moramo razmišljati izvan okvira i prihvatiti nove ideje i pristupe kako bismo se suočili s ekološkim izazovima s kojima se suočavamo i osigurali održivu budućnost, jer značenje te budućnosti nije još jedan trend koji će proći, već je ona nosi mnogo veći značaj, i činjenicu da sve više ljudi konačno razumije na koji način sve dosadašnje politike i funkcionisanje sistema loše utiču na njihovo zdravlje i svakodnevnu funkcionalnost, kako nas, tako i naše djece. Briga o okolišu ne smije postati samo trend i razlog više za „greenwashing“ kampanje, već ona zaista mora postati integralni dio obrazovanja svakog od nas, od kuće, škole i naše okoline. A inovativno razmišljanje je trenutno jedini način da izvedemo našu prirodu sa tačke uništenja, i započnemo zajedno proces obnove, kako samog okoliša, tako i našeg razmišljanja i egzistencije. 

EcoBuzz