eco-buzz logo
eco-buzz logo

Najava novog događaja! A što ne pročitaš više →

Eco Buzz
Priroda je Inovacija

Edukativni događaj koji povezuje ekološke teme i probleme sa inovativnom zajednicom otvarajući vrata budućnosti

Registruj se
EcoBuzz